TRENING MEDYCZNY

Trening medyczny skupia się na kształtowaniu takich cech jak stabilność i mobilność.

Podstawowym zadaniem i celem treningu medycznego jest doprowadzenie do równowagi między stabilnością i mobilnością przypisaną dla układu ruchu a także sposobu i metody jego sterowania. Rozumiemy to poprzez uzyskanie fizjologicznej równowagi pomiędzy zakresem ruchomości mięśniowo-stawowej a jej koordynacją w trakcie ruchu.

Żeby móc efektywnie przenosić siły generowane podczas uprawiania sportu i wykorzystywać energię do poruszania należy zadbać o tak zwaną harmonię wewnętrzną określaną jako głęboka stabilizacja. Trening ten ma na celu przywrócenie sprawności u osób z problemami zdrowotnymi oraz niepełnosprawnymi w jakimś stopniu.